„České korálky nejen českým dětem“

S uvedením nové české hry „Kreativec“ na trh spouštíme zároveň tento unikátní projekt.Podstatou tohoto projektu je prostřednictvím této multifunkční hry přiblížit dětem české korálky a kladně podpořit vztah k českému sklu.

Významnou vlastností hry „Kreativec“ je, že pomáhá rozvíjet kreativitu a barevné vnímání, pomáhá rozvíjet motoriku a šikovnost, a také podporuje děti při první práci na PC. Je určena pro všechny děti od 3 let, ale také i pro starší spoluobčany.

Pod názvem hry „Kreativec“ je uvedeno její využijí 4v1 a to vybarvi, vybarvi na PC, poskládej , nalep.

Jednotlivé činnosti, které hra nabízí dokáží podporovat a pomáhat.

Vybarvi :

Zde si každý může vybarvit podle vlastního nápadu jednotlivé přiložené obrázky pastelkou. Zde je jednoznačně podporována kreativita, šikovnost, motorika i barevné vnímání. Navíc, což je asi nejvíce zajímavé si každý může vytisknout z přiloženého flash disku všechny nahrané obrázky na běžný papír a vybarvit si je.

Vybarvi na PC :

Zde je potřeba využít přiložený flash disk s nahranými obrázky pro on-line vybarvování na PC. Tyto obrázky si může na našem instalovaném SVG editoru, na našem webu www.beadworld.cz/SVGEditor , on –line vybarvit a uložit si je zpět, třeba na flash disk. Tato činnost podporuje práci na PC v základní rovině, pomáhá rozvíjet barevné vnímání a také i motoriku – prací s PC.

Poskládej:

Tato varianta může předcházet finálnímu naplnění podstaty této hry. Zde svojí šikovností si poskládáte 5 přiložených předtištěných obrázků z jednotlivých skleněných kamínků. Pokud by se Vám Váš nápad nelíbil, tak jej jednoduše shrnete na stranu a můžete si kamínky poskládat znovu a znovu.

Nalep:

Toto je finální podstata celé hry. Za pomoci přiloženého lepidla Herkules 30 g s aplikátorem se jednoduše na jednu stranu skleněného kamínku nanese trochu lepidla a kamínek se přiloží na obrázek do jednoho políčka, kam je s ním počítáno, dle vlastního nápadu, nebo dle předloh (na flash disku). Takto nalepíte všechny kamínky na obrázky a necháte zaschnout. Po zaschnutí máte hotové krásné dárky pro své kamarády,rodiče, přátele či jen pro Vás. Určitě Vás takový vlastnoručně vyrobený dárek potěší. Opět i zde je patrná podpora motoriky a šikovnosti.

Projektem chceme pomáhat v léčebnách postižených dětí, v dětských nemocnicích, školách, školkách, družinách, v dětských domovech, na táborech, terapeutických či kreativních dílnách, ale i při práci se seniory, prostě u všech, kde je potřeba pomáhat lidem s jejich rozvojem a podporou motoriky, kreativity, šikovnosti a barevného vnímání.

Všem neziskovým organizacím, pro které je projekt určen, nabízíme mimo zvýhodněné ceny této hry také zajímavou možnost spolupráce.

Informace o možné spolupráci Vám zašleme na žádost na e-mail, pokud k Vám nedorazí náš propagační letáček.

Zapojit se do partnerství může jakákoliv nezisková organizace z cílové skupiny, která o to projeví zájem a zašle nám kontaktní údaje na e-mail: info@beadworld.cz , sales@beadworld.cz nebo přes náš web.

V rámci tohoto projektu rozdáme 1 000 her po celé ČR do náhodně vybraných cílových neziskových organizací.

Rubák Jaromír – místopředseda představenstva

Skleněná bižuterie,a.s. , Alšovice 156 , 468 21 Pěnčín, IČ:00480851, DIČ:CZ00480851

Od 1.1.2018 je projekt pozastaven do odvolání.